Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv med budget

Håll ihop hela Halmstad

Sverige är på väg in i en högkonjunktur. Halmstads kommun växer med många invånare. Halmstad är en plats som fler och fler kallar hemma. Dessutom bor vi i en av Sveriges absolut rikaste kommuner. Det är hoppfullt inför framtiden.

Trots detta är välfärden underfinansierad och sjuktalen fortsätter att öka bland personalen. Bostadsbristen är stor bland många grupper. För oss i Vänsterpartiet är detta inte hållbart. Vi vill ha en politik för ökad jämlikhet i hela kommunen. I vårt Halmstad kan alla människor få en bra bostad, oavsett inkomst.

I Halmstad och på riksnivå är Vänsterpartiet ett oppositionsparti. I förhandlingarna med regeringen har vårt krav på kraftigt ökade resurser till välfärden börjat bli verklighet. För Halmstads del handlar det om 71 miljoner rakt in i välfärden. Dessa satsningar räcker dock inte om vi vill renovera den välfärd som de senaste åren sett besparingar och brist på satsningar. I Vänsterpartiets budget har vi därför valt att använda kommunens eget kapital för att återställa besparingar inom välfärden och göra vissa resursförstärkningar under planperioden. Alla kommuner har inte möjlighet att göra så men Halmstad har råd att göra detta. För en fortsatt välfärd att lita på ser vi om några år en skattehöjning på en krona.

Vänsterpartiet är ett rödgrönt parti. Det innebär att vi tror på gemensamma och kollektiva lösningar även på miljöområdet. Det är inte miljömässigt hållbart att Halmstad har en flygplats, eller att kommunen satsar på bilismen. Vänsterpartiet vill lägga ner flygplatsen och senarelägga och halvera Södra infarten. Istället gör vi satsningar på bussfiler, gång- och cykelvägar samt fler förskoleavdelningar. Vi sänker taxorna på bussarna medan Resecentrum färdigställs och vi inför avgiftsfria sommarkort för unga och nyanlända.

I Vänsterpartiet budgetförslag finns inga extravaganser men det finns en tydlig inriktning på förändring. För oss handlar det om en välfärd att lita på, oavsett om du bott i Sverige i bara några månader, eller är Halmstadsbo sedan födseln. Vi måste satsa på personalen om vi vill ha en bra välfärd och ett hållbart arbetsliv. Vi gör som tidigare satsningar på insatser för lägre sjuktal och för jobb för alla.

Vänsterpartiet vill ta tillbaka Teatern till Kulturnämnden och avveckla destinationsbolaget. Vi gör sociala satsningar i Kulturskolan och vi inför fria kommunala lokaler för att stärka föreningslivet. Dessutom stärker vi simkunnigheten.

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som håller ihop. Det här är vårt förslag för förändring.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet Halmstad

Tel:  0709 166397

Powerpointpresentation: Håll ihop hela Halmstad – powerpointpresentation 

Planeringsdirektiv: Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv med budget

Ägardirektiv: Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv

 

Du gillar kanske också...

3 svar

 1. tommy svensson "Loven är boven" skriver:

  Intresant budget Pengar som finns 71 miljoner till välfärd.Hoppas äldrevården är inberäknad i dessa pengar.Bostädsbristen mer konkreta förslag hur ni föreslår här.Cykel busslinjer(- gas bussar för miljön vore bra) .En ny bro över Nissan inget förslag för avlastning av trafiken genom H-stad.Cykelvägar förbättring bra och fria resor för nytillkomna.
  Hade gärna sett att Najaden åter kom till H-stad nu när den är restaurerad av norrmännen.En symbol och en hjärtevän för halmstadsborna som saknar sin båt med dans och underhållning på sommaren.Åtminstone anslå pengar så vi får se Najaden under Tall Ship Reise nästa sommar

  • halmstad skriver:

   Hej Tommy! Självklart är äldreomsorgen inräknad i vårt budgetförslag. När det gäller Najaden röstade vi emot en försäljning men det är ingen fråga som vi driver aktivt nu eftersom vi med vår kapacitet framförallt driver välfärds- och miljöfrågor. Givetvis skulle vi tycka att det vore trevligt om Najaden kom tillbaka under Tall ship races. Vi vill inte ha ngn bro över Nissan utan satsar framförallt på kollektivtrafiken. Vi vill ha mindre bilism och mer bussar. Mvh Tania Bengtsson

 2. tommy skriver:

  Tack Tanja för mail.Tycker era satsningar är förnuftiga .Med ökad kollektivtrafik mindre bilar.Fria lokalhyrer för föreningar utmärkt.Arenanhallen är dyr borde ta ned hyran så fler hadde tillgång till hallen.Kulturella arrangemang borde hysas på ndra ställen en H-stad Arena a la Monetutställning
  Hur med kulturhuset på söder Gamla HPs lokaler där+ Vad händer Är det det ni satsar på.Mankells överklagan till Förvaltningsrätten i G-borg överklagan av fullmäktigebeslutet om forsat töverlevnad för äldreboendena. Hur funkar det.Har skickat in till Uppdrag granskningen Se bo äldrefrågan i H-stad,som är det mest stökiga fråga jag mött.Trevlig sommar! Tack för god insats Tanja

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *