Författare: Anders

Yrkanden bokslut Halmstads kommun 2011

Yrkanden bokslut Halmstads kommun 2011

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att den del av kommunens överskott som överstiger nivån för att värdeskydda kommunens egna kapital och som inte utgörs av  engångsvinster skall användas till att under en femårsperiod finansiera insatser inom...

Tvåhundra miljoner i  överskott  bör investeras väl!

Tvåhundra miljoner i överskott bör investeras väl!

I Halmstads kommuns bokslut för 2011 redovisas  ett  överskott  på dryga 200 miljoner. Alliansens övergripande mål om en solid ekonomi uppfylls med råge i de ekonomiska resultaten .  Summan överskott som kunnat användas motsvarar en...

Välkommen till Vänsterpartiet Halmstad!

Välkommen till Vänsterpartiet Halmstad!

Datum och tid: onsdag 29/ 2 kl. 18.30 Plats: Vänsterpartiet Halmstads lokal på Snöstorpsvägen 10E. Du är som ny medlem, sympatisör eller ännu inte aktiv medlem, välkommen till ett introduktionsmöte med oss i Vänsterpartiet Halmstad!...