Författare: Mariann

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Detta var mitt sista sammanträde med kommunstyrelsen. En ihållande förkylning och hosta begränsade närvaron till halvdag men antalet ärenden var egentligen få. Viktigast var V+S-motionen om friskvård och hälsa för personalen där mötet beslutade att...

Kommunstyrelsen 2014-09-30

Kommunstyrelsen 2014-09-30

Vid detta sammanträde var jag tjänstgörande. Först fick vi information om en eventuell detaljplan för ett område på Vallås där Eleiko är intresserade av att ha sin verksamhet. Tyvärr har på denna mark etablerat sig...

Kommunfullmäktige 2014-09-23

Kommunfullmäktige 2014-09-23

Detta var det sista fullmäktige med de tidigare valda ledamöterna och det avslutades med en högtidlig avtackning av de ledamöter som inte blivit omvalda. Några ärenden fanns också på dagordningen. Detaljplan för Kvibille 7:7, 5...

Kommunstyrelsen 2014-09-02

Kommunstyrelsen 2014-09-02

Vid denna kommunstyrelse var jag bara tjänstgörande i första ärendet som handlade om tillståndslots för företag. Yrkade avslag på en skrivning om samverkan mellan förvaltningar och bolag om företagande inom vård, skola och omsorg. Det...

Kommunstyrelsen 2014-08-26

Kommunstyrelsen 2014-08-26

Denna heldags kommunstyrelse mitt i valrörelsen var ett möte på temat Kultur som KS bitvis ägnat sig år under året. Ett trevligt tema där alliansen kan ägna sig åt önskanden och tyckanden som till intet...

Kommunstyrelsen 2014-06-10

Kommunstyrelsen 2014-06-10

Detta var sista kommunstyrelsen före sommaruppehållet och jag var inte tjänstgörande. Satt och lyssnade med viss trötthet. Ärendet om kontaktcenter som S lyckades återremittera ska nu åter upp och drivas igenom före valet verkar det....

Kommunstyrelsen 2014-05-27

Kommunstyrelsen 2014-05-27

Vid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande men den startade med diverse delårsrapporter. Det visade sig som vanligt, att budget går bättre än vad som budgeterats (för år 2014 dristade sig alliansen till att budgetera...