Kategori: Uncategorized

Möte om översiktsplanen, Kvibille 2012-04-10

Möte om översiktsplanen, Kvibille 2012-04-10

På ett välbesökt möte på Kvibille Gästis deltog jag som vänsterpartiets representant. Det kändes bra. Föga förvånande var invånarna i Kvibille, Holm och Getinge för ett hållbart resande och ville ha fler bussturer med lägre...

Kommunstyrelsen 2012-04-10

Kommunstyrelsen 2012-04-10

Kommunens årsredovisning var första punkt på dagordningen. Ett flertal revisorer var där. De hade synpunkter på internkontrollen av främst bensinkort som personal hanterar dåligt. Samt på hur resurser fördelas till barn med särskilda behov mellan...

Kommunfullmäktige 2012-03-27

Kommunfullmäktige 2012-03-27

Som första ärende på dagordningen togs det omfattande förslagen till Transportplan upp. Det blev en debatt där vi i vänsterpartiet hade ett flertal yrkanden. Att ta bort en bro för biltrafik över Nissan, avveckla flygplatsen,...

Kommunstyrelsen 2012-03-27

Kommunstyrelsen 2012-03-27

Ärende om upplåning för Halmstads Rådhus AB var uppe till beslut. Har tydligen att göra med den skatteplanering som skrivits om i HP. Svårbegripligt men det skattebeslut som redovisats innebär att Halmstad Rådhus AB behöver...

Kommunstyrelsen 2012-03-06

Kommunstyrelsen 2012-03-06

Kommunstyrelsen ägnade förmiddagen åt information om utbildningsfrågor. Framgick bland annat att Högskolan framöver kommer att ha färre elever och mer forskning. Frågan om samarbete Högskolan – Näringsliv, i bland annat frågan om utveckling av miljöteknik...

Kommunfullmäktige 2012-02-21

Kommunfullmäktige 2012-02-21

Vid allmänhetens frågestund hade en barnskötare ställt en fråga till BUN:s ordförande ang hur man hanterat barnskötarna vid övergången till fler förskollärare. Det blev ett byråkratiskt svar om hur man hanterat kränkning och mobbing på...

Kommunstyrelsen 2012-02-21

Kommunstyrelsen 2012-02-21

Sammanträdet inleddes med en föredragning av socialchefen som avsåg framställan om tilläggsanslag 2012. Detta beviljades av en enig kommunstyrelse med sju miljoner. Förhoppningsvis blev deras problem med volymökning och år av besparingar tydlig för kommunstyrelsens...

Yrkanden bokslut Halmstads kommun 2011

Yrkanden bokslut Halmstads kommun 2011

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att den del av kommunens överskott som överstiger nivån för att värdeskydda kommunens egna kapital och som inte utgörs av  engångsvinster skall användas till att under en femårsperiod finansiera insatser inom...