Kategori: Uttalande

Angående moskéer i Halmstad

Vi ställer oss bakom ett moskébygge i Halmstad. Vi har religionsfrihet i Sverige och det är bra att människor ska ha möjlighet att utöva sin tro. Vi är däremot ovilliga att sälja kommunal mark till...