sida

Kommungruppen

Om kommungruppen

Kommungruppen består av våra externa företrädare och innefattar de som är kommunfullmäktigeledamöter, ledamöter i olika nämnder och kommunala styrelser, representanter i olika typer av råd samt nämndemännen i Halmstad tingsrätt. Alla utom nämndemännen arbetar för att driva igenom Vänsterpartiets politik inom respektive område som de är ansvariga för. Nämndemännens uppdrag är att vara en opartisk röst och företräda allmänheten i domstolen. De nomineras av partierna men behöver inte vara partimedlemmar.

Relaterat
Kommunpolitiskt program
Motioner, interpellationer och frågor
Politiska områden

Kommungruppens arbetsformer

Kommungruppen träffas med jämna mellanrum för att diskutera sakpolitiska frågor som ska komma upp i Kommunfullmäktige och nämnder och utgår från vårt kommunpolitiska program när besluten ska fattas i sakfrågor. Gruppen delger också information till varandra som de har fått på sina sammanträden för att alla ska få ta del av så mycket som möjligt. Kommungruppen diskuterar dessutom vilka interpellationer, motioner och frågor som ska ställas i Kommunfullmäktige. En annan viktig uppgift är budgetarbetet som återkommer varje år.

 

Här kan du se vilka som ingår i kommungruppen och vilka uppdrag de har:

Tania Bengtsson

Uppdrag:

 • Gruppledare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kontakt:
[email protected]
0709 16 63 97

 

Daniel Nilsson Brodén

Daniel Nilsson Brodén, utomhus med gröndska

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Utskottet för tillväxt och hållbar utveckling
 • Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Kontakt:
[email protected]
0724-211695

 

Maria Johansson

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Socialnämnden

Kontakt:

 

Mikael Ekfeldt

Mikael Ekfeldt med grönska i bakgrunden

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige

Kontakt:

 

Mariann Norell

Mariann Norell

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i HFAB:s styrelse
 • Ledamot i Handikapprådet

Kontakt:
[email protected]

 

Patricio Fuentes-Orellana

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Valnämnden

Kontakt:
[email protected]

Anders Lövgren

Anders Lövgren med grönska och V-fana i bakgrunden

Uppdrag:

 • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Ledamot i Pensionärsrådet

Kontakt:
[email protected]

Reino Renkert

Reino Renkert
Reino Renkert

Uppdrag:

 • Ledamot i Hemvårdsnämnden

Kontakt:
[email protected]

 

Ulrika Sonesson Wiland

Ulrika Östberg

Uppdrag:

 • Ersättare i Kulturnämnden

Kontakt:

Jan Berg

Jan Berg

Uppdrag:

 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt

Kontakt:

 

Charlott Zsoldos

Charlott Zsoldos

Uppdrag:

Kontakt:
[email protected]

 

Charlotte Heimer

Charlotte Heimer

Uppdrag:

 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt

Kontakt:
[email protected]

Kopiera länk