sida

Kommungruppen

Om kommungruppen

Kommungruppen består av våra externa företrädare och innefattar de som är kommunfullmäktigeledamöter, ledamöter i olika nämnder och kommunala styrelser, representanter i olika typer av råd samt nämndemännen i Halmstad tingsrätt. Alla utom nämndemännen arbetar för att driva igenom Vänsterpartiets politik inom respektive område som de är ansvariga för. Nämndemännens uppdrag är att vara en opartisk röst och företräda allmänheten i domstolen. De nomineras av partierna men behöver inte vara partimedlemmar.

Relaterat
Kommunpolitiskt program
Motioner, interpellationer och frågor
Politiska områden

Kommungruppens arbetsformer

Kommungruppen träffas med jämna mellanrum för att diskutera sakpolitiska frågor som ska komma upp i Kommunfullmäktige och nämnder och utgår från vårt kommunpolitiska program när besluten ska fattas i sakfrågor. Gruppen delger också information till varandra som de har fått på sina sammanträden för att alla ska få ta del av så mycket som möjligt. Kommungruppen diskuterar dessutom vilka interpellationer, motioner och frågor som ska ställas i Kommunfullmäktige. En annan viktig uppgift är budgetarbetet som återkommer varje år.

Här kan du se vilka som ingår i kommungruppen och vilka uppdrag de har:
Tania Bengtsson, gruppledare
Tania Bengtsson

Uppdrag:

 • Gruppledare i Kommunfullmäktige
 • Första ersättare i Kommunstyrelsen
Kontakt:
[email protected]
0709 16 63 97
Mariann Norell, vice gruppledare
Mariann Norell

Uppdrag:

 • Vice gruppledare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i HFAB:s styrelse
 • Ledamot i Handikapprådet
Kontakt:
[email protected]
Ulrika Östberg
Ulrika Östberg

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Kulturnämnden
Kontakt:
[email protected]
Jan Berg
Jan Berg

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt
Kontakt:
[email protected]
Anders Lövgren
Anders Lövgren

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Ledamot i Pensionärsrådet
Kontakt:
[email protected]
Charlott Zsoldos
Charlott Zsoldos

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
Kontakt:
[email protected]
Daniel Nilsson Brodén
Daniel Nilsson Brodén

Uppdrag:

 • Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden
Kontakt:
[email protected]
Kim Ljungcrantz
Kim Ljungcrantz

Uppdrag:

 • Ersättare i Socialnämnden
Kontakt:
[email protected]
Reino Renkert
Reino Renkert

Uppdrag:

 • Ledamot i Hemvårdsnämnden
Kontakt:
[email protected]
Patricio Fuentes

Uppdrag:

 • Ersättare i Valnämnden
Kontakt:
[email protected]
Charlotte Heimer

Uppdrag:

 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt
Kontakt:
[email protected]

Kopiera länk