• Hem
  • Mandatperioden ...
sida

Mandatperioden 2014-2018

Här är vårt kommunpolitiska program för 2014-2018 och kortversioner av det:
Den politik vi utgår ifrån under hela mandatperioden presenteras i det kommunpolitiska programmet omfattande och detaljrikt.
Kommunpolitiskt program för 2014-2018:

  • I det kommunpolitiska programmet för mandatperioden 2015-2018 finns Vänsterpartiet i Halmstads prioriterade inriktningar och konkreta politik. Där finns konkreta förslag på hur Halmstad kommun ska bli bättre inom en lång rad politiska områden.
  • Dokumentet utgör en grund för hela vårt politiska arbete under nuvarande mandatperiod.
  • Inför nästa mandatperiod, 2018-2022 kommer partiföreningen uppdatera dokumentet för de utmaningar som vi bedömer vara viktigast att fokusera på under den mandatperioden.
Sammanfattande broschyr som beskriver våra viktigaste konkreta åtgärder inom olika politiska områden.
Sammanfattande broschyr:

  • I denna sammanfattande 8-sidiga broschyr lyfter vi fram några av våra viktigaste konkreta åtgärder inom olika politiska områden.
Kort beskrivning av vår politik.
Kort beskrivning:

  • En kort beskrivning av huvudområdena i vår politik för 2015-2018
Kopiera länk