Taggat: bostäder

Mariann Norell i talarstolen

”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”

Handlingsprogram för Bostadsförsörjning för Halmstads kommun Programmet antogs i kommunfullmäktige 2017-02-28. Våra förslag antogs inte.  Vänsterpartiet Halmstad anser följande om programmet Detta Handlingsprogram för Bostadsförsörjning borde kallas ”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”. Efter att...

Stockar som ligger staplade på varandra

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad

Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och vice gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad kommun. Mariann NorellFördelarna med att bygga flerbostadshus i trä är många:...

Kommunstyrelsen 2010-02-02

Kommunstyrelsen 2010-02-02

Vid dagens sammanträde fattades beslut om detaljplan för Halmstad 9:158 mfl fastigheter på Sofieberg, Kärleken. Ett stort område skall bebyggas med bostäder, man räknar med ca 200 bostäder och 64 boende för äldre och några...

Kommunstyrelsen 19/1 2010

Kommunstyrelsen 19/1 2010

Återigen ett sammanträde med få ärenden, undrar var politiken tar vägen? Viktigast för Halmstadborna var förmodligen godkännande av planprogram för Bergsgård 1:16 med flera fastigheter Trottaberg-Ranagård. Detta skall bli ett område med utbyggnad av bostäder...

Kommunstyrelsen 1/12-09

Kommunstyrelsen 1/12-09

Första ärendet handlade om detaljplan för Hulabäck 2:161 och 2:168 m fl i Steninge. Planen avser byggande av bostäder i form av 16 st småhus med exploatör Willa Nordic AB. Jag yrkade återremiss för att...