Taggat: Kommunfullmäktige

Rådhuset i Halmstad

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige

Den 20 juni var det budgetdebatt i kommunfullmäktige. Detta sa gruppledare Tania Bengtsson i sitt inledningsanförande: Ordförande, ledamöter, åhörare, nya som gamla Halmstadsbor Så står jag åter i talarstolen för att presentera Vänsterpartiet förslag till...

Bild på hemlös ungdom med Tania och Kim inklippta

Motioner om hemlöshet och ensamkommande

Ingen motsättning Tania Bengtsson, gruppledare i kommunfullmäktige, och Kim Ljungcrantz, ersättare i Socialnämnden, har nyligen lämnat in två motioner till Halmstad kommunfullmäktige. Den ena handlar om hur vi ska förbättra arbetet med att minska hemlösheten...

Rådhuset i Halmstad

Motion om öppna nämndssammanträden

I januari lade vi en motion om att öppna upp nämndssammanträden och Kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten. Det skulle bland annat stärka demokratin, minska klyftorna mellan förtroendevalda och medborgare samt öka möjligheterna för delaktighet och insyn...

Mariann Norell i talarstolen

”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”

Handlingsprogram för Bostadsförsörjning för Halmstads kommun Programmet antogs i kommunfullmäktige 2017-02-28. Våra förslag antogs inte.  Vänsterpartiet Halmstad anser följande om programmet Detta Handlingsprogram för Bostadsförsörjning borde kallas ”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”. Efter att...

Stockar som ligger staplade på varandra

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad

Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och vice gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad kommun. Mariann NorellFördelarna med att bygga flerbostadshus i trä är många:...