Taggat: motion

Rådhuset i Halmstad

Motion om öppna nämndssammanträden

I januari lade vi en motion om att öppna upp nämndssammanträden och Kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten. Det skulle bland annat stärka demokratin, minska klyftorna mellan förtroendevalda och medborgare samt öka möjligheterna för delaktighet och insyn...