Taggat: Motioner

Bild på hemlös ungdom med Tania och Kim inklippta

Motioner om hemlöshet och ensamkommande

Ingen motsättning Tania Bengtsson, gruppledare i kommunfullmäktige, och Kim Ljungcrantz, ersättare i Socialnämnden, har nyligen lämnat in två motioner till Halmstad kommunfullmäktige. Den ena handlar om hur vi ska förbättra arbetet med att minska hemlösheten...

Stockar som ligger staplade på varandra

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad

Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och vice gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad kommun. Mariann NorellFördelarna med att bygga flerbostadshus i trä är många:...