Taggat: renhållning

Kommunfullmäktige 2010-02-25

Kommunfullmäktige 2010-02-25

Ett fullmäktigemöte med få ärenden igen. Ledamöterna fick information om Halmstads Näringslivs AB och om OPUS, som är statistik, omvärldsbevakning och redovisningar av Halmstad inför kommande budget- och verksamhetsplanering. Detaljplan för Halmstad 9:158 mfl, Sofieberg...