Taggat: segregation

Kommunstyrelsen 1/12-09

Kommunstyrelsen 1/12-09

Första ärendet handlade om detaljplan för Hulabäck 2:161 och 2:168 m fl i Steninge. Planen avser byggande av bostäder i form av 16 st småhus med exploatör Willa Nordic AB. Jag yrkade återremiss för att...