• Hem
 • Insändare, deba...
sida

Insändare, debattartiklar och pressklipp

Våra insändare, debattartiklar och pressklipp år för år

20212020201920182017201620152014
 • 20180523 Eldfängd debatt om sex timmars arbetsdag
  – Ett försök under två år inom ett äldreboende och en hemtjänstgrupp skulle kosta 11 miljoner kronor. Det är inte mycket pengar för en kommun som gör 227 miljoner kronor i överskott, sade motionären Tania Bengtsson (V). Hon hänvisade till lyckade försök i bland annat Svartedalens äldreboende i Göteborg där sjukfrånvaron minskat. […]
 • 20180416 Vikten av goda demokratiska spelregler
  Vänsterpartiet och Centerpartiet är i grunden vitt skilda partier, med olika bakgrunder och olika visioner för samhället. Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Centerpartiet är ett parti som grundar sig på en social, decentralistisk och grön liberalism. Vi vill helt enkelt att Sverige ska utvecklas i olika riktningar och har politiken för det. […]
 • 20180411 Politiskt bråk om tiggeriet
  Frågan om det ska ställas krav på tillstånd för att få tigga på gator och utanför butiker i Halmstad har vållat strid i kommunstyrelsen. – Jag tappade hakan när jag hörde förslaget från moderaterna, säger Tania Bengtsson (V), ledamot i kommunstyrelsen. […]
 • 20180326 Så vill V förbättra situationen i förskolan
  I spåren av det nationella upproret #pressatläge, där personal inom förskolan vittnat om den pressade vardag som de upplever, presenterade V under måndagen partiets syn på hur situationen kan förbättras lokalt. I en motion föreslår man att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ska ta fram ett förslag till en strategisk plan för förskolan, som sträcker sig över en tioårsperiod. […]
 • 20180323 Vi i V ser med oro på utvecklingen i hamnen
  I HP lördagen 17/3 publicerades en insändare med titeln Hindra val av fackförbund – när blev det en svensk modell? Vänsterpartiet Halmstad kan inte annat än hålla med. Vi ser med oro på den utveckling som just nu sker i Halmstad Hamn, och i övriga hamnar runtom i Sverige. I Halmstad är en övervägande majoritet av hamnarbetarna organiserade i Svenska Hamnarbetarförbundet. Trots detta väljer nu Hallands hamnar att helt bryta med fackförbundet.” […]
 • 20180305 Halmstad byggs bättre med en annan politik
  Halmstad växer. HP redovisar SCB:s siffror över folkmängdsförändringarna under 2017 (22/2). Halmstad hade ett födelseöverskott på 194 personer och flyttningsöverskott på 973 personer. Vid en närmare analys visar det sig att hela flyttningsöverskottet förklaras av inflyttning från utlandet. Flyttningsutbytet med andra kommuner i Sverige var däremot negativt, minus 24 personer. […]
 • 20180302 Vänstern klar med sin lista för Halmstads kommun
  – Det är så kul att vi har många nya namn på listan, säger Tania Bengtsson som är gruppledare i fullmäktige. Som nummer två på listan står nykomlingen Daniel Nilsson Brodén. Trea är Maria Johansson som tog en paus efter förra valet. Mikael Ekfeldt, aktiv inom Vänsterpartiet för cirka 20 år sedan, är fyra och veteranen Mariann Norell femma. […]
 • 20180228 Ojämlika löner i Halmstads kommun
  Vänsterpartiet tycker att topplönerna i Halmstad kommun är för höga, både före och efter skatt. Det skriver Tania Bengtsson, gruppledare för V. De unga moderaterna börjar med att påpeka att Halmstads kommun i ord och handling står för jämlikhet. På vilket sätt är det jämlikt att vissa kommunanställda tjänar runt 20 000 kronor i månaden när andra tjänar närmare sex gånger så mycket? På vilket sätt är det jämlikt att den procentuella löneökningen för cheferna är högre än för övriga medarbetare? […]
 • 20180223 Krav på nytt beslut om ensamkommande
  Vänsterpartiet vill att socialnämnden omprövar beslutet att inte använda statliga bidrag till att hjälpa ensamkommande som överklagat att bo kvar. – Med bidrag till frivilliga familjehem räcker pengarna till många, säger Tania Bengtsson. […]
 • 20180124 Löneklyftorna i Halmstad måste minska
  I stället för att höja lönerna för dem som tjänar mest borde Halmstads kommun i ord och handling stå för jämlikhet, skriver Tania Bengtsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Halmstad. Vi lever i ett samhälle med ökande ekonomiska orättvisor. Klassklyftorna fortsätter att växa. Detta minskar sammanhållningen och solidariteten mellan människor. Sverige är det OECD-land där inkomstklyftorna har ökat mest sedan 1990-talet.[…]
 • 20180122 Daniel Nilsson Brodén (V) siktar på riksdagen
  Även Vänsterpartiet i Halland har nu fastställt sina valsedlar inför höstens region- och riksdagsval. 22-årige Halmstadbon Daniel Nilsson Brodén intar en tredjeplats på riksdagslistan, medan partiets distriktsordförande, Lena Ludvigsson, är ny på regionlistan. […]
 • 20171207 Sverige behöver mer vänsterpolitik
  Det behövs mer vänsterpolitik, menar Vänsterpartiet i Halmstad och gläds åt att det nu finns en Ung Vänster-avdelning igen. Under de senaste 50 åren har det blåst högervindar i Sverige, som har förskjutit svensk politik åt höger. För 50 år sedan kallade sig Vänsterpartiet för kommunistiskt och Socialdemokraterna var ett tydligt socialistiskt parti till vänster i svensk politik. Sedan dess har Vänsterpartiet tänkt om och är i stället ett tydligt socialistiskt parti, medan Socialdemokraterna numera kallar sig […]
 • 20171204 Vi har allt att vinna på öppna nämndsmöten
  Jag sitter och lyssnar på närradiosändningen från kommunfullmäktige (2017-11-28) i Halmstad. Jag blir förtvivlad när jag hör hur man resonerar. Vänsterpartiet har lagt en motion om så kallade öppna nämndsmöten enligt Göteborgsmodell. Jag kommer själv från Göteborg och jag har suttit just i nämnder som har varit öppna för allmänheten. Och jag har endast positiva erfarenheter. […]
 • 20171129 V vill byta namn på handikapprådet
  I motionen till kommunfullmäktige skriver Ulrika Wiland (V): ”Att fortfarande benämna ett av de kommunala råden handikapprådet är varken respektfullt eller att visa på en vilja till positiv utveckling”. […]
 • 20171129 Metoo lyftes i kommunfullmäktige
  Till följd av Metoo-rörelsen ska Halmstads kommun uppdatera sina riktlinjer och en ny fråga om sexuella trakasserier läggs till i nästa års medarbetarundersökning. – Jag undrar om vi i kommunfullmäktige kan göra mer för att vi gemensamt ska arbeta mot sexuella trakasserier bland våra invånare och våra anställda, undrar Charlott Zsoldos (V), som lyfte frågan på tisdagens fullmäktigemöte. […]
 • 20171127 Diskutera går bra – men inte att fråga de berörda
  Det är ingen upplyftande upplevelse att höra politiker diskutera funktionshinderfrågor. Om den totala samsynen som råder kring frågorna hade lett till något positivt hade ingen varit gladare än jag, men nu blir jag bara provocerad. Då jag har ett brinnande intresse för politik lyssnar jag gärna på politiker men när ovannämnda område diskuteras blir jag […]
 • 20171114 V och S vill se över tomträttssystemet
  – Vi tycker att det är förfärligt. I kommunens ansvar för bostadsförsörjningen måste det ingå att människor som bor här inte drabbas på ett fullständigt orimligt sätt, säger kommunfullmäktigeleda­moten Mariann Norell (V).[…]
 • 20171109 V vill att 18-åriga asylsökande får stanna
  Vänsterpartiet går armkrok med det nätverk som vill att 18-åriga asylsökande får stanna i kommunen. Partiet har flera gånger agerat i frågan. HP berättade nyligen om det nätverk som kämpar för att stoppa omflyttningar av ensamkommande och som har startat ett upprop på facebook. Även Vänsterpartiet har kämpat för denna grupp. I samband med kommunfullmäktiges senaste möte påpekade Tania Bengtsson (V) vikten av att kommunen jobbar för att ensamkommande som fyllt 18 år och som befinner sig i asylprocess ska få i kommunen.[…]
 • 20171025 V frågade om planer för kommunhus
  Vad har kommunen för planer för kommunalhuset i Eldsberga som står och förfaller och medborgarhuset i Getinge? Den frågan riktade Mariann Norell (V) till Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, i samband med tisdagens fullmäktige.[…]
 • 20171021 Vi ville behålla småskolorna
  Att 870 elever saknar skolplats i Halmstads kommun är ytterligare ett exempel på den misslyckade planering och brist på framförhållning som skett generellt i kommunen under högerns snart tolv år långa styre. […]
 • 20171010 Havsvatten i Halmstad Arena
  I våras väckte Vänsterpartiet frågan om det skulle vara möjligt att använda havsvatten på Arenabadet i ett försök att spara in på dricksvattnet. Partiet föreslog i en motion att saken skulle utredas. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till berörda nämnder för att […]
 • 20171006 Vänsterpartiet gör skillnad för allt fler
  Aldrig förr har Vänsterpartiet haft så stort inflytande över statsbudgeten som för 2018. Vi har drivit igenom jämlikhetsreformer för närmare 12 miljarder kronor. Vår utgångspunkt har varit hur vi gör livet bättre för vanligt folk. För dig och mig. Därför sänker vi skatten för oss som […]
 • 20170928 Valmaskineriet har börjat rassla i gång
  Utdrag ur artikel i HP den 28 september. Även Vänsterpartiet i Halmstad noterar en ökning av antalet medlemmar. – Vi har haft en nettoökning med 5 personer jämfört med hur det har varit under stora delar av 2017, då vi legat konstant på ca 84 personer, säger Daniel Nilsson Brodén […]
 • 20170926 Öka tryggheten för ensamma ungdomarna
  I mars skrev Vänsterpartiet Halmstad en motion om att kommunen ska behålla ansvaret för de unga ensamkommande flyktingar som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket till dess att […]
 • 20170913 Driv vuxenutbildningen i egen regi
  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om hur Vuxenutbildningen skall organiseras de närmaste åren. Nämnden beslutade att en del skall läggas ut på entreprenad. Vänsterpartiet är emot detta.[…]
 • 20170908 En attack på redan marginaliserade
  Tiggeri. Moderaterna och Liberalerna i Vellinge vill införa tiggeriförbud. Kort efter stämmer Moderaterna på riksnivå in om ett nationellt tiggeriförbud med SD bakom sig – föga förvånande. Detta kan enbart ses som en attack på […]
 • 20170717 Underlätta för mer veganmat i skolan!
   I Hallandsposten den 13/7 uppmärksammades det att det endast finns en begränsad möjlighet för föräldrar, barn och unga inom barn- och ungdomsförvaltningen, BUF, att välja en till 100 procent växtbaserad, vegansk specialkost i Halmstads förskolor och skolor.[…]
 • 20170530 Vänsterns budget 800 miljoner större än Femklöverns
  Artikel i HP den 30 maj. Budgetförslaget, som Vänsterpartiet presenterade på tisdagen, omfattar åren 2018–2020. – Vi menar också att våra satsningar, bland annat på sociala fonder, kommer att betala sig i minskade kostnader för bland annat ekonomiskt bistånd och stöd till barn och unga på lång sikt, säger Tania Bengtsson, gruppledare i fullmäktige för Vänstern. […]
 • 20170525 Mariann Norell (V) positiv till att HFAB ska vara ledande aktör på bostadsmarknaden
  Vänsterpartiets ledamot i bostadsbolagets styrelse, Mariann Norell, är i stort sett nöjd med förslaget. – Utan en fastslagen marknadsandel blir HFAB friare att bygga. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit just formuleringen ”en ledande aktör på bostadsmarknaden” och jag är glad att Femklövern tagit till sig det och har en positiv uppfattning om HFAB:s roll.[…]
 • 20170509 Kommunen sätter sig i knät på privata företag
  Återigen sätter sig Halmstads kommun i knät på privata vinstdrivande företag. 2022 planeras för ännu ett privat särskilt boende i Fyllinge. Kommunen har inte sedan LOV infördes haft kontroll över etableringen av nya särskilda boenden. […]
 • 20170501 Vänsterpartiets första maj-firande lockade drygt 100 personer
  Vänsterpartiets firande lockade drygt hundra personer till Picassoparken, och partiet hade dagen till ära smyckat parken med röda fanor och regnbågsflaggor. En gräsplätt användes som scen, där tal och kampsånger varvades med feministisk poesi, och besökare bjöds på kaffe och korv. – Det är extra roligt att fira första maj med er i dag, eftersom vi i år även firar hundra år som parti, inledde konferencier Tania Bengtsson. […]
 • 20170424 Testa att sänka arbetstiden i Halmstad
  Vänsterpartiet har länge gått i täten för en arbetstidsförkortning, för ett hållbart arbetsliv för fler. Detta en feministisk reform, som också skapar fler arbetstillfällen. Den senaste tiden har flera försök med kortare arbetstid med bibehållen lön startats runt om i Sverige […]
 • 20170302 Tania Bengtsson angående Steningeskolan
  Barn- och ungdomsnämndens majoritet vill fullfölja bygget av en ny skola i Steninge, trots att elevunderlaget bara beräknas till 50–75 barn i årskurserna F–3. Under kommunfullmäktiges möte fick två politiker ta emot kängor från Liberalerna för hur de har röstat i frågan. […]
 • 20170202 Vänstern för en skola i Steninge
  – Vi har drivit en konsekvent linje när det gäller samtliga små skolor. Vi har velat ha utveckling i stället för avveckling av skolorna i Skavböke, Slättåkra och Holm, säger Daniel Nilsson Brodén (V), ledamot i barn- och ungdomsnämnden. […]
 • 20170126 Vinster i välfärden är förluster för skattebetalarna
  Regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M) hävdar i en insändare att kvalitet, valfrihet och välfärd är frukten av vinst.  Så är det inte. De alltför knappa resurserna, svårigheter att få personal, missnöje med […]
 • 20170125 Alla unga ska ha rätt till en meningsfull fritid
  Nu öppnar en ny mötesplats för unga i Harplinge. Den startar på ungdomars initiativ, och lokalsamhället ställer upp med vuxenstöd. I en artikel i HP (17/1) säger en av ungdomarna att det funnits en fritidsgård när deras föräldrar växte upp, men att det inte finns nu. […]
 • 20161210 För låga ambitioner bland övriga partier
  På det senaste sammanträdet för barn- och ungdomsnämnden i Halmstad stod det klart att samtliga partier, förutom Vänsterpartiet, inte vill minska grupperna och förbättra för fritids. Inte heller vill de […]
 • 20160927 V i Halmstad vill ha svar om Frösunda
  Vid flertalet tillfällen har det uppdagats allvarliga brister vid Frösundas gruppboenden i Halmstad. Det har bland annat handlat om personalens arbetsvillkor, avsaknad av […]
 • 20160926 Lärare och sjuksköterskor har tyvärr inte sådana löner
  Jag är inte Jonas Sjöstedt, men tar mig friheten att i egenskap av vänsterpartist svara på din insändare angående löner och skatt för sjuksköterskor, lärare och Jonas Sjöstedt […]
 • 20160901 Fattigdom som inte syns finns ändå
  – Hej, Polis. Jag drog livets nitlott, så folk hatar mig för att jag föddes som ”fel” person här i världen. Jag förföljs/spottas på/hälls öl på/slås på och hotas som en följd av […]
 • 20160825 Använd Halmstads rikedomar
  År efter år fortsätter Halmstad kommun vara en av de rikaste kommunerna i Sverige. I Hallandsposten kunde vi i lördags (20/8) läsa att […]
 • 20160822 Kan S verkligen sjunka lägre?
  Jag är chockad över Socialdemokraternas senaste attack mot människor i social utsatthet. För handlar det inte om tiggeriförbud, så handlar det om […]
 • 20160601 Kvinnorna drabbas av omoralen
  Frösunda omsorgshantering av sin egen personal är ett skrämmande exempel på hur privata företag sätter vinsten framför både personal och brukare. Det är också ett tydligt bevis på att […]
 • 20160427 Studiedagar behövs i förskolan
  För en vecka sedan (20/4), skulle barn- och ungdomsnämnden i Halmstad ta ställning till att utöka antalet studie- och planeringsdagar för förskola och fritidshem från fyra till åtta dagar per läsår. Detta är en […]
 • 20160219 Vad är det femklövern väntar på?
  Med en dåres envishet fortsätter Ann-Charlott Mankell (M) skjuta över ansvaret på äldreboendenas skavanker till oppositionen, Socialdemokraterna (HP 4/2). Mankell glömmer att hon […]
 • 20160211 Vi förstår inte heller varför skolorna läggs ner
  Svar till Kristina Abrahamsson, 25/1. Kristina Abrahamsson, vi skriver direkt till dig och andra i Slättåkra, Kvibille och Holm som går omkring med liknande tankar. Nästa gång David frågar […]
 • 20160203 Gör bussarna i Halmstad avgiftsfria
  Det har nu gått två månader sedan klimattoppmötet i Paris ägde rum. Mötet var framgångsrikt och ambitiösa mål har satts upp. På lokalt plan gäller det nu att […]
 • 20160203 Var är den inkluderande kommunen?
  Den borgerligt styrda socialnämnden drar nu ner stödet till aktiviteter för funktionsnedsatta. En besparing på 1,5 miljoner på bekostnad av några av de svagaste i samhället. Socialförvaltningen menar att […]
 • 20160203 Tragedin händer hela tiden
  Det skulle kunna vara du eller jag. Det skulle även kunna vara din trevliga äldre granne som alltid hejar kort i trapphuset när era blickar möts i förbifarten, det skulle kunna vara […]
 • 20160128 Detta är Moderaternas utopi
  Sänk lönen för den ensamstående mamman som redan tjänar minst. Straffa henne ytterligare ekonomiskt med en extra karensdag. När hon sedan blir långtidssjuk av den ofantliga stressen som […]
 • 20160122 Nej till tvångsvård i hemmet
  Nej till tvångsvård i hemmet och nej till ”hem till varje pris” skulle göra äldrevården människovärdig. Påhejade av allianspolitikerna sitter några byråkrater och […]
 • 20141201 Patientens säkerhet viktigast
  På kommunfullmäktige i Halmstad den 25 november togs beslut om en överenskommelse för Framtidens hemsjukvård som kommer att gälla från 2015 […]
 • 20141121 Därför kan Halmstad bättre
  I dag presenterar vi vårt gemensamma förslag till budget för 2015 med plan för 2016-17. Vårt förslag bygger på den framtidstro vi känner över […]
 • 20141106 Fler anställda i äldreomsorgen – En feministisk fråga
  Ett värdigt samhälle tar hand om sina äldre. Kvinnor och män som slitit ett helt liv har rätt till hjälp och omsorg den dagen då kroppen eller hjärnan inte riktigt klarar av alla sysslor längre. Trots detta är äldreomsorgen […]
 • 20140625 Frihet för vänsten är att få vara trygg i Sverige
  Svar till Christofer Lundholms (M) insändare. Inledningsvis börjar Lundholm att rada upp olika partier genom att ge följande bild ”Sverigedemokraterna ställer folk mot folk, Feministiskt initiativ ställer kön mot kön och Vänsterpartiet ställer klass mot klass.” Detta är en väldigt […]
 • 20140923 V väljer solidaritet och jobb
  På söndag är det val. För Vänsterpartiet är det inte bara ett val mellan olika partier utan också ett val om vilken väg vi ska välja. Ska vi fortsätta privatisera, sänka skatterna och […]
 • 20140618 Kulturens egenvärde är viktigast
  När kulturministern på bok- och biblioteksmässan fick frågan vilken som var regeringens främsta kulturpolitiska reform svarade hon utan tvekan: Jobbskatteavdraget. Tanken bakom detta […]
 • 20140611 Välfärden blir inte bättre av att dräneras på resurser
  Det stämmer att Vänsterpartiet vill förbjuda privata välfärdsföretag att göra vinster på skattepengar. Det är inte vi ensamma om att tycka. Det tycker 69 procent av svenska folket också […]
 • 20140607 Visionerna måste också få ta plats
  Jag har en dröm om ett annat samhälle. Ett samhälle med mindre klyftor mellan fattiga och rika och som bygger på rättvisa. Där alla har likvärdiga utgångsvillkor i livet. Där barn, oavsett etnicitet och klass […]
 • 20140605 Det finns bättre sätt än vårdval
  Jo, Tommy Rydfeldt (HP 15/5) vår debattartikel handlar om just vården eftersom den är  ett svar på en debattartikel som ni i Folkpartiet skrev den 7/4. Tyvärr dröjde […]
 • 20140524 Rösta inte på Ja-hejarklacken
  Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Då finns det de som undrar varför Sverige ska skicka EU-kritiker till Europaparlamentet. Jag läste en bra förklaring av Vänsterpartiets […]
 • 20140515 Vårdpersonalen har redan fått betala priset
  I svar på min debattartikel om den kommunala ekonomin frågar Tommy Lundkvist (FP) hur Vänsterpartiet tänker finansiera de 17 miljoner som Alliansen anser sig ha sparat på privatiseringarna i […]
 • 20140506 Vård efter behov – Inte efter vinst
  Den 7/4 skriver Folkpartiet om vårdvalet. De menar att makten har flyttats från politikerna till invånarna och nu är det patienterna som väljer om en vårdcentral ska […]
 • 20140424 V satsar på välfärden i Halmstad
  Det går bra för Halmstad enligt moderaternas Carl Fredrik Graf (HP 15/4). Ekonomin är god och verksamheten effektiv. Detta kan man se i kommunens årsredovisning. Annat hade det varit om oppositionen hade fått styra, menar han. […]
 • 20140424 Din bild av fritidspolitikerna är felaktig
  Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Då finns det de som undrar varför Sverige ska skicka EU-kritiker till Europaparlamentet. Jag läste en bra förklaring av Vänsterpartiets […]
Kopiera länk