sida

Arbete och utbildning

För Vänsterpartiet är full sysselsättning det viktigaste målet. Kommunen ska ha en aktiv utbildnings- och arbets- marknadspolitik som präglas av ett livslångt lärande.

Kampen mot ungdomsarbetslösheten måste prioriteras. Unga under 30 år ska erbjudas arbete, praktik eller utbildning inom 30 dagar. Genom att bygga ut välfärden skapar vi fler arbeten. Företag som används av kommunen ska ha minst kollektivliknande villkor och ge arbete och praktikplatser för unga arbetslösa.

Halmstads kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. För Vänsterpartiet är det en feministisk fråga, då de flesta anställda är kvinnor. Fasta anställningar med rätt till heltid utan delade pass och flytande tid ska gälla. Lönerna för de lägst betalda ska höjas med hjälp av en jämställdhetspott. Vi vill göra försök med sänkt arbetstid.

Våra företrädare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

Mikael Ekfeldt, utomhus med gröndska i bakgrunden
Mikael Ekfeldt
Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
[email protected]
Carin Winterquist Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. carin.winterquist@halmstad.se
Carin Winterquist
Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
[email protected]
Kopiera länk