Bostäder

En bostad är en social rättighet. Halmstad är segregerat och vi behöver satsa på att bygga och planera för olika sorters bostäder i hela kommunen. Unga ska kunna flytta hemifrån och det ska finnas hyresrätter till såväl familjer som äldre inom rimlig tid.

Vänsterpartiet vill att HFAB bygger fler hyresrätter till rimliga hyror. HFAB ska prioritera låga hyror före vinst.
Vi vill att kommunen i större ut- sträckning hyr ut tomtmark för att fler ska ha råd att bygga egna hus. En kommunal bostadsförmedling ska införas.

Våra företrädare i HFAB:

Mariann Norell Ledamot i HFAB:s styrelse marianne.norell@halmstad.se
Mariann Norell
Ledamot i HFAB:s styrelse
[email protected]
Kopiera länk