sida

Kultur och fritid

Vänsterpartiet vill att kommunen mer aktivt stödjer det lokala föreningslivet. Kommersiella intressen ska inte styra kultur- och idrottspolitiken.

Alla barn ska ha möjlighet att utöva sina intressen. Vi vill satsa på kulturskolan genom samlade lokaler, sänkta avgifter och verksamhet på olika orter.

Fritidsgårdarnas verksamhet behöver förstärkas. Vi vill införa fri entré på badhuset för barn och erbjuda gratis simskola för 6-åringar.

Vänsterpartiet vill göra Halmstad till en kulturkommun med en scen för konserter och plats för lokala konstnärer att ställa ut.
Vi vill införa lagliga graffitiväggar och återöppna biblioteken som Alliansen lagt ned.

Våra företrädare i kulturnämnden:

Martin Marklund Ersättare i Kulturnämnden martin.marklund@halmstad.se
Martin Marklund
Ersättare i Kulturnämnden
[email protected]
Kopiera länk