Ett Halmstad för alla - inte bara för de rika

Engagera dig i valrörelsen!

Valrörelsen 2022 är igång! Vänsterpartiets styrka är våra medlemmar. Vi har en förmåga att mobilisera för att skapa verklig förändring. I valrörelsen behövs alla krafter och vi behöver din hjälp!

Vår politik

Vänsterpartiet tror på en politik som gör Halmstad bättre för alla – inte bara för de rikaste. Vi tror på ett Halmstad som håller ihop. Grunden för den politik vi bedriver under mandatperioden finns i vår kommunpolitiska plattform. Den finns tillgänglig här, både i sin helhet och i en kortversion. Även vår nationella och regionala politik kan du läsa mer om här.

Våra företrädare

Vänsterpartiet Halmstad har flera olika företrädare. Vi har en styrelse som ansvarar för den interna organiseringen, en intern valberedning som förbereder val av t.ex. styrelse, ledamöter i nämnder och revisorer. Vi har även en kommungrupp som består av våra folkvalda företrädare med ansvar för hur vi agerar i kommunpolitiken. Läs mer om dessa olika företrädare här!

Sagt och gjort

Vänsterpartiet är ett aktivt parti som tar varje möjlighet vi har att driva på för ett mer jämlikt och hållbart Halmstad – ett Halmstad som är till för alla, inte bara några få. Här kan du läsa om de politiska förslag vi har drivit och de uttalanden vi har gjort i aktuella politiska frågor.

Aktuellt

Engagera dig

Bli medlem

Kom och var med! Tillsammans ser vi till att skapa ett Halmstad för alla, inte bara för de rika.

Ge en gåva

För varje krona kan vi driva en starkare vänsterrörelse. Skänk gärna en slant om du har möjlighet.

Välkommen till Vänsterpartiet Halmstad!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?