sida

Kommungruppen

Om kommungruppen

Kommungruppen består av våra externa företrädare och innefattar de som är kommunfullmäktigeledamöter, ledamöter i olika nämnder och kommunala styrelser, representanter i olika typer av råd samt nämndemännen i Halmstad tingsrätt. Alla utom nämndemännen och revisorn arbetar för att driva igenom Vänsterpartiets politik inom respektive område som de är ansvariga för. Nämndemännens uppdrag är att vara en opartisk röst och företräda allmänheten i domstolen. De nomineras av partierna men behöver inte vara partimedlemmar. Revisorn ingår i en grupp med revisorer från övriga partier med uppdraget att granska kommunens verksamhet.

Relaterat
Kommunpolitiskt program
Motioner, interpellationer och frågor
Politiska områden

Kommungruppens arbetsformer

Kommungruppen träffas med jämna mellanrum för att diskutera sakpolitiska frågor som ska komma upp i Kommunfullmäktige och nämnder och utgår från vårt kommunpolitiska program när besluten ska fattas i sakfrågor. Gruppen delger också information till varandra som de har fått på sina sammanträden för att alla ska få ta del av så mycket som möjligt. Kommungruppen diskuterar dessutom vilka interpellationer, motioner och frågor som ska ställas i Kommunfullmäktige. En annan viktig uppgift är budgetarbetet som återkommer varje år.

 

Här kan du se vilka som ingår i kommungruppen och vilka uppdrag de har:

Tania Bengtsson

Uppdrag:

 • Gruppledare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kontakt:
[email protected]
0709 16 63 97

 

Maria Johansson

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige

Kontakt:
[email protected]

 

Mikael Ekfeldt

Mikael Ekfeldt med grönska i bakgrunden

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kontakt:
[email protected]

 

Mariann Norell

Mariann Norell

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i HFAB:s styrelse

Kontakt:
[email protected]

 

Patricio Fuentes-Orellana

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Valnämnden
 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt

Kontakt:
[email protected]

Ulrika Sonesson Wiland

Uppdrag:

 • Ersättare i kommunfullmäktige

Kontakt:

Carin Winterquist

Uppdrag:

 • Ersättare i Servicenämnden

Kontakt:
[email protected]

Gökhan Doromar

Uppdrag:

 • Ersättare i Socialnämnden

Kontakt:
[email protected]

Angela Tabe

Angela Tabe

Uppdrag:

 • Ledamot i Socialnämnden

Kontakt:
[email protected]

Willy Schütt

Willy Schütt

Uppdrag:

 • Ledamot i Hemvårdsnämnden

Kontakt:
[email protected]

 

Jenny Malmberg

Jenny Malmberg

Uppdrag:

 • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kontakt:
[email protected]

 

Martin Marklund

Martin Marklund

Uppdrag:

 • Ersättare i Kulturnämnden

Kontakt:
[email protected]

 

Reino Renkert

Reino Renkert

Uppdrag:

 • Ledamot i Pensionärsrådet

Kontakt:
[email protected]

Mona Granquist

Mona Granquist

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunala Funktionsrättsrådet

Kontakt:
[email protected]

 

Göran Ericson

Göran Ericson med Nissan i bakgrunden

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunrevisionen

Kontakt:

 

Ann Olsen

Uppdrag:

 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt

Kontakt:

 

Pernilla Chowdary

Uppdrag:

 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt
 • Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Kontakt:
[email protected]

 

 

 

Kopiera länk