• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Kommungruppen

Kommungruppen innefattar bl.a. kommunfullmäktigeledamöter, ledamöter i olika nämnder och kommunala styrelser.

Kommungruppen

Kommunlistan 2022

I år är det val och då är det upp till dig som väljare att utse vem du vill ska företräda dig i Halmstads kommun!

Kommunlistan

Styrelsen

Styrelsen väljs varje år och leder arbetet med att stödja den politik vi driver i kommunen.

Styrelsen

Valberedningen

Valberedningen väljs varje år – deras uppdrag är att nominera partimedlemmar för interna och externa förtroendeuppdrag.

Valberedningen

 

Olika typer av företrädare

Interna företrädare

De interna företrädarna är de som är valda för att sköta det interna arbetet i partiföreningen. Här ingår styrelsen och valberedningen. Styrelsens uppdrag är att se till att vi följer budgeten och verksamhetsplanen som har beslutats om vid partiföreningens årsmöte. Valberedningens uppdrag är att komma med förslag till företrädare både på interna och externa förtroendeuppdrag.

Externa företrädare

De externa företrädarna är de som är valda av partiet och väljarna för att företräda Vänsterpartiet i olika kommunala nämnder och styrelser. Deras uppdrag är att försöka driva igenom vänsterpolitik vid varje politiskt beslut som fattas. Utgångspunkten för vår kommunala politik finns i vårt kommunpolitiska program samt det nationella partiprogrammet. Företrädarna i kommungruppen tar ställning till förslag utifrån det som står i våra politiska program.

Kopiera länk