sida

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att föreslå för partiföreningen vem de tycker är bäst lämpad att väljas till en viss intern eller extern förtroendepost. Detta görs inför att en ny styrelse ska väljas, vilket görs varje år, och löpande när (om) någon av någon anledning väljer att inte sitta kvar vid sitt uppdrag. Valberedningen tar in nomineringar från medlemmarna när val ska göras och motiverar sedan vid ett medlemsmöte sitt förslag till beslut.

Valberedningen 2022 består av följande ledamöter:

Ann Olsen
Martin Marklund
Titus Fridell
Pernilla Chowdary

Kopiera länk